Раднааханд Тунгалаг

Раднааханд Тунгалаг    
            Нэр:      Р. Тунгалаг
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Цуглуулгын сангийн эрхлэгч
Имэйл:            tungaa@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 416
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1983, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2000, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл:  
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:

Өмнө нь хашиж байсан: 1990-1998 он ургамал судлалын хичээлийн туслах ажилтан

2001-2005 БФ –ийн деканы нарийн бичиг

2006 оноос хойш сургалтын инженер багш

2017 он Ургамлын цуглуулгын сангийн куратир

Гишүүнчлэл: