Хаянхирваа Тэрбиш

Хаянхирваа Тэрбиш    
           Media Object Нэр:      Х. Тэрбиш
Эрдмийн зэрэг, цол:  ШУ-ны Доктор
Албан тушаал:  Цагийн багш
Имэйл:            terbish@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 418
Өрөөний утас:    77307730 -2419
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1970, Архангай аймгийн багшийн сургууль, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1979, УБДС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1989, МУИС, УБ хот  
Заадаг хичээл: Байгаль хамгааллын үндэс, Экологи байгаль хамгаалал, Байгаль орчны эрх зүй, Байгаль хамгаалал ба тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент, Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аялал жуулчлалын орчин үе, хөгжлийн чиг хандлага, Байгалийн нөөцийн менежмент, Хоёр нутагтан, мөлхөгч судлал, Экосистемийн онол ба менежмент, Амьтны судалгааны арга зүй I
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: