Долсүрэн Төмөрбаатар

Долсүрэн Төмөрбаатар    
            Нэр:      Д. Төмөрбаатар
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) Дэд проф
Албан тушаал:  Цагийн багш
Имэйл:            Tumurbaatar@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 118
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  МУИС, БУС
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  МУИС, БУС
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:   МУИС, БУС
Заадаг хичээл: Биостатистск, биоэнергетик 
Судалгааны чиглэл: Биофизик, Фотосинтез 
Бүтээлийн жагсаалт: