Алтангэрэл Цэвээн

Алтангэрэл Цэвээн    
            Нэр:      А. Цэвээн
Эрдмийн зэрэг, цол:  Бакалавр
Албан тушаал:  Тэнхмийн туслах ажилтан
Имэйл:            tseveen@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 121
Өрөөний утас:    77307730 -2490
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2013, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл:  
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: