Хамит  Али

Хамит  Али    
            Нэр:      Х. Али
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Лаборант
Имэйл:            ali.khmt@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 116
Өрөөний утас:    77307730 -2417
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, ихдээдсургууль, хот, улс:  2013 он, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  2016 он, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл:  
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт:  Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: НЭМХ-ийн Полиомиелитийн үндэсний лаборатори ЭШДА
Гишүүнчлэл: