Гомбожав Хишигсүрэн

Гомбожав Хишигсүрэн    
Нэр:      Г. Хишигсүрэн
Эрдмийн зэрэг, цол:  Магистр
Албан тушаал:  Лаборант
Имэйл:            khishigsuren@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 213 Ж
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, ихдээдсургууль, хот, улс: 2012, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2016, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс:  
Заадаг хичээл:  
Судалгааны чиглэл: Хүрээлэн буй орчны микробиологи, дрожжийн физиологи
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: