Өөдөс Баярсайхан 

Өөдөс Баярсайхан     
Нэр:      Ө.Баярсайхан
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор(Ph.D.)
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            bayaraa@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II –  419
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2001, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2012, Сөүлийн их сургууль, БНСУ
Заадаг хичээл: Газар зүйн мэдээллийн систем, Ландшафтын экологи, Экологи ба тогтвортой байдал (Ерөнхий суурь), Орон зайн анализ, Ахисан түвшний экологи, Биологийн олон янз байдлын анализ, Үйлдвэрлэлийн дадлага, Биологийн нөөц ба орон зайн анализ, Биологийн нөөцийн зураглал
Судалгааны чиглэл:  
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: