Эрдэм шинжилгээ

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Ази судлалын тэнхимийн нийт багш нарын 63% нь докторын зэрэгтэй, Монгол улсын их дээд сургуулиудын дунд сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлаараа манлайлсан, араб, солонгос, түрк, хятад, япон хэл шинжлэл, орон судлал, орчуулгазүй болон гадаад хэлний боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн, эрдэм шижилгээ судалгааны олон арван бүтээл туурвисан судлаач эрдэмтэд байна. Бид олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулиудын жишигт хүрэх зорилготой ажиллаж байна.