Багш ажилтны танилцуулга

Д.Отгонтуяа  Тэнхмийн эрхлэгч, дэд профессор 
Л.Одонтуяа Багш, профессор
Б.Энхбаяр Багш, зөвлөх профессор  
Ч.Зээнямбуу Багш, зөвлөх профессор  
Д.Энхбат Багш, дэд профессор 
С.Соёлжин Багш, дэд профессор 
Д.Золжаргал  Багш, дэд профессор
Ц.Баярмаа Багш, доктор 
П.Түмэнгэрэл Багш, доктор 
Д.Долгорсүрэн  Багш, доктор 
С.Туул Багш, доктор 
В.Дашдаваа Багш, доктор 
Д.Сарантуяа Багш, магистр
Л.Энхжин Багш, магистр
Б.Ариунтуул Багш, магистр
О.Батхуяг Багш, магистр
А.Энхтуяа Багш, магистр
Ц.Энхцэцэг Багш, магистр
О.Ган-Энх Багш, магистр
Д.Сүнжидмаа Багш, магистр
Э.Сайнбилэг Багш, магистр
Ц.Алтанчимэг Багш, магистр
С.Оюунцэцэг Багш, магистр
А.Алимаа Багш, магистр
Б.Бадамцэцэг Багш, магистр
Л.Энхмэнд Багш, магистр
Б.Мөнхцэцэг Багш, магистр
Ч.Наранцэцэг Багш, магистр
С.Чимэд Багш, магистр
Д.Мягмарсүрэн Багш, магистр
У.Лхагвасүрэн Багш, магистр
Ш.Болормаа Багш, магистр
Д.Шинэбаяр Багш, магистр
Х.Булган-Эрдэнэ Багш, магистр
Я.Бадамсүрэн Багш, магистр
Е.Бямбасүрэн Багш, магистр
Ж.Цэрэндэжид Багш, магистр
С.Чимэдцогзол Багш, магистр
Х.Нуржан Багш, магистр