Багш ажилтны танилцуулга

Д.Отгонтуяа  Тэнхмийн эрхлэгч, дэд профессор 
Л.Одонтуяа Багш, профессор
Б.Энхбаяр Багш, зөвлөх профессор  
Ч.Зээнямбуу Багш, зөвлөх профессор  
Д.Энхбат Багш, дэд профессор 
С.Соёлжин Багш, дэд профессор 
Д.Золжаргал  Багш, дэд профессор
Ц.Баярмаа Багш, доктор 
П.Түмэнгэрэл Багш, доктор 
Д.Долгорсүрэн  Багш, доктор 
С.Туул Багш, доктор 
В.Дашдаваа Багш, доктор 
Д.Сарантуяа Ахлах багш, магистр
Х.Нуржан Ахлах багш, магистр 
А.Сүхмаа Ахлах багш, магистр 
О.Батхуяг Ахлах багш, магистр
А.Энхтуяа Ахлах багш, магистр
Е.Бямбасүрэн Ахлах багш, магистр
О.Ган-Энх Ахлах багш, магистр
Д.Сүнжидмаа Ахлах багш, магистр
Э.Сайнбилэг Ахлах багш, магистр
Ц.Алтанчимэг Ахлах багш, магистр
С.Оюунцэцэг Ахлах багш, магистр
Л.Энхмэнд Ахлах багш, магистр
Б.Мөнхцэцэг Ахлах багш, магистр
С.Чимэд Ахлах багш, магистр
Д.Мягмарсүрэн Ахлах багш, магистр
У.Лхагвасүрэн Багш, магистр
Ш.Болормаа Багш, магистр
Д.Шинэбаяр Багш, магистр
Х.Булган-Эрдэнэ Багш, магистр
Я.Бадамсүрэн Багш, магистр
Ч.Наранцэцэг Багш, магистр
Ж.Цэрэндэжид Багш, магистр
С.Чимэдцогзол Багш, магистр
Ц.Энхцэцэг Багш, магистр
Л.Энхжин Багш, магистр
Б.Ариунтуул Багш, магистр
А.Алимаа Багш, магистр
Б.Бадамцэцэг Багш, магистр