Сургалт

Гадаад хэлний төвийн сургалт

Гадаад хэлний төв нь МУИС-ийн мэргэжлийн болон бус ангийн англи хэлний сургалтыг бакалавр, магистрын түвшинд зохион байгуулдаг. Ерөнхий суурь хөтөлбөрийн хүрээнд бакалаврын, мөн ахисан шатны сургалтын магистрын түвшинд дараах хичээлүүдийг заадаг.

Бакалаврын түвшин:

Ерөнхий Англи хэл:

 1. Ерөнхий Англи хэл (Анхан) GENG 120
 2. Академик Англи хэл (Анхан дунд) AENG 121
 3. Академик Англи хэл (Дунд) AENG 122
 4. Академик Англи хэл (Ахисан дунд) AENG 123

Мэргэжлийн Англи хэл: 

 1. Дипломат орчуулга 1            DITR 251
 2. Дипломат орчуулга 2            DITR 252
 3. Дипломат орчуулга 3            DITR 253

 

 

 1. Хууль зүйн англи хэл I           INTL 311
 2. Хууль зүйн англи хэл II         INTL 312
 3. Хууль зүйн англи хэл III        INTL 453
 4. Хууль зүйн англи хэл IV        INTL 454

 

Магистрын түвшин:

Англи хэл                                               ENGL700