Багш ажилтны танилцуулга

М.Даариймаа Тэнхмийн эрхлэгч
Р.Батсүрэн Багш, доктор
Ц.Оюунсүрэн Багш, доктор
Н.Оюунзаяа Багш, магистр
Ж.Баярмаа Багш, магистр
Ц.Энхмаа Багш, магистр
Ц.Отгонсүрэн Багш, магистр
Ц.Цэнгэлмаа Багш, магистр
Ж.Эрдэнэбат Багш, магистр
Б.Анхбаяр Багш, магистр
Г.Хонгорзул Багш, магистр
Г.Сайнбаяр Багш, магистр
Я.Одцэцэг Багш, магистр
Д.Түвшинтөгс Багш, магистр
М.Чаминцэцэг Багш, магистр
Б.Наранчимэг Багш, магистр
А.Өлзийнаран Багш, магистр
Л.Сарантуяа Туслах ажилтан