Л.Ганчимэг

Эцэг/эхийн нэр: Лувсандагва

Нэр: Ганчимэг

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: agnst2000@yahoo.com

Боловсрол

1986 онд МУИС-ийн ХБФ, багш, судлаач

2001 онд МУИС-ийн хэлшинжлэлийн магистр

2010 онд Хэлбичгийн ухааны доктор (PhD)

 

Ажлын түүх

2005 оноос өнөөг    МХСС-ын хэлшинжлэлийн тэнхимийн багш

2011оны 9 дүгээр сараас 11 дүгээр сар хүртэл Бээжингийн Төвийн Үндэстний их сургуульд багш

2006-2008 он хүртэл “Монгол хэлц нэгжийн иж бүрэн судалгаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний суурь судалгааны ажилд судлаач,

2012-2014 он  “Хэлц нэгжийн харьцуулсан судалгаа” эрдэм шинжилгээний суурь судалгааны ажилд эрдэм шинжилгээний ажилтан

2012-2014 он “Монгол хэлний мэдлэг чадварын түвшинг тодорхойлох сорилгын иж бүрэн судалгаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээ-инновацийн төсөлд эрдэм шинжилгээний ажилтан

 2012-2014 он “Дундад улсын монгол хэлний суурь аялгуу ба монгол улсын монгол хэлний төв аялгууны харьцуулсан толь бичиг” сэдэвт Бээжингийн Төвийн үндэстний их сургуулийн багш нартай хамтарсан төслийн ажилд судлаачаар  ажиллаж байна.

Судалгааны чиглэл: Монгол хэл шинжлэл, үгийн сан-утга судлал

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. Тезаурус ба монгол хэлний судалгааны шинэ парадигм. МХСС-ийн ЭШБ 2005 Боть ХХY (248) х. 33-38
 2. Тогтвортой холбоо үгийн утгыг шинжлэн ангилах арга зүйн зарим баримжаа. МХСС-ийн ЭШБ. 2008, боть XXYIII (294) х. 43-51
 3. Тогтвортой хэллэгийн тользүйн зарим асуудал. МХСС-ийн ЭШБ. 2008. боть XXYIII (300) х. 55-59
 4. Хэлц нэгжийн нэршүүлэх онцлог. Өвөр монголын “Монгол хэл бичиг” сэтгүүл 2009. № 5 х.  32-34
 5. Хэлц нэгж, нэр томъёоныучир холбогдол. ХЗХ-гийн “Нэр томъёоны судлал”   х. 32-34
 6. Хэлц нэгжийн “дотоод хэлбэр”-ийн тухай асуудалд. МХСС-ийн ЭШБ. 2010. боть XXXI (328)
 7. Хэлц нэгжийг утгазүйн орноор ангилах асуудал. Mongolica Ulaanbaatarensia., Volume 1 Ulaabaatar University press  2011
 8. Хэлц нэгжийн нэрлэлтийн хэв шинж. “Монгол судлал” эрдэм шинжилгэний бичиг. Боть ХХХIII УБ, 2011
 9. Хэлц нэгж нь үндэстний сэтгэхүй, сэтгэлгээний илэрхийлэл мөн. Антоон Мостаэрт ба Монгол судлал УБ, 2011
 10. Хэлц нэрлэлт үүсэх өвөрмөц онцлог. МХСС-ийн ЭШБ, Боть XXXV (367)

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 1. “Тезаурус ба монгол хэлний судалгааны шинэ парадигм” илтгэл. 2005 оны 5-р сарын 27-нд болсон Олон улсын эрдэм шижилгээний бага хурал
 2. -“Хэлц нэгжийн утгазүйн зарим асуудал” илтгэл. 2010 оны 2-р сарын 25-нд Лувсанванданынэрэмжит Хэлшинжлэлийн тэнхимээс удирдан явуулсан  судалгааны их  семинар
 3. “Хэлц нэгжийг утгазүйн орноор ангилах асуудал” илтгэл. Peculiarities of Mongolian and Korean cultures, expressed in idioms. Posco TJ Park Foundation, 2010 оны Нийгэм- Хүмүүнлигийнсалбарын төслийн зохион байгуулсан хурал  10.02 Оролцсон байгуулга нь:  МУИС-МХСС, ШУА-ХЗХ
 4. “Хэлц нэгжийг тольчлоходанхаарах зарим асуудал” илтгэл. Хоёрдугаар удаагийн олон улсын монгол зан үйл соёлын эрдэм шинжилгээн судлалын хурал БНХАУ-ын Төвийн үндэстний их сургууль  11 сарын  4-6-нд
 5. “Монгол хэлний хэлц үгийн толилох асуудалд” илтгэл. Солонгосын Монгол судлалын холбооны зохион байгуулсан  олон улсын хуралд БНСУ-ын Гадаад хэлний дээд  сургууль 2012 оны 3-р сарын 19-24-нд

[/read]