Багш ажилтны танилцуулга

П.Дэлгэржаргал Тэнхмийн эрхлэгч
Ж.Урангуа Багш, Профессор
З.Баасанжав Багш, Профессор
Д.Баярсайхан Багш, Профессор
Ж.Болдбаатар Багш, Профессор
У.Гонгоржав Багш, дэд профессор
Д.Дашдулам Багш, дэд профессор
Ц.Жамбалсүрэн Багш, Профессор
З.Лонжид Багш, дэд профессор
О.Оюунжаргал Багш, дэд профессор
С.Отгонжаргал Багш, дэд профессор
Д.Сүхбаатар Багш, дэд профессор
Л.Чулуунбаатар Багш, дэд профессор
Д.Энхжаргал Багш, доктор
Д.Энхцэцэг Багш, дэд профессор
Б.Чинзориг Ахлах багш
Э.Жигмэддорж Багш, доктор