С. Булгантамир


Эцэг/эхийн нэр:  Сангидхорлоо

Нэр:   Булгантамир

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: sbulgantamir@yahoo.combulgantamir.s@num.edu.mn

 

Төгссөн сургууль, он:  

2016                МУИС, Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, доктор

2005-2007        ХУИС, Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, магистр

2003-2004       Сэн-Дени Парис – VIII Их сургууль, Улс төр судлал, licence,

2002-2004       Парис Нувэл Сорбонн Их сургууль, франц хэл судлал

1997-2001       МУИС, ОУХДС, Олон улсын мэргэжилтэн, бакалавр

1987-1997       Улаанбаатар хотын 52-р сургууль, Бүрэн дунд боловсрол

Судалгааны чиглэл: Хэлшинжлэл, зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл, францын түүх

Хавсарч хийдэг ажил: Франц Хэлний Монгол Багш Нарын Холбооны тэргүүн

Албан тушаалМУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Европ судлалын тэнхимийн эрхлэгч

 

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

 

Нэг. НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ-1

 1. Орчин цагийн монгол, франц хэлний эгшиг авиаг туршилт авиазүйн аргаар зэрэгцүүлэн судлах нь, Хэлшинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл, УБ., 2016, 24 хх.

Хоёр. ХАМТЫН БҮТЭЭЛ-2

 1. Франц хэл Авиазүй сурах бичиг, 2010. © хамтын бүтээл (Г. Буяннэмэх, Ш. Гэрлээ), УБ, 12.5 хх.
 2. Монгол хэл-соёлын дүйцэлгүй нэрийн монгол-франц тайлбар толь, 2016. © хамтын бүтээл (Г. Буяннэмэх, Н.Мөнх) УБ, ISBN 978-999973-73-60-1, 5 хх.

Гурав. УРАН БҮТЭЭЛИЙН НОМ-1

Орчуулгын бүтээл:

 1. Contes des Sages de Mongolie, © монгол-франц орчуулга (Г.Мэнд-Ооёо, Патрик Фишман), Сойе, Парис.

Дөрөв. ХЯНАН НЯГТАЛСАН НОМ-1

 1. Дэлхийн яруу найргийн цомирлог, 2017 он Улаанбаатар, Редакцийн зөвлөл

Тав. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ-10

 1. (2008) Монгол хэлний хуульзүйн нэр томъёог франц хэл рүү орчуулах нь, Франц судлал сэтгүүл № 1.
 1. (2010) Малын ашиг шим, цагаан идээтэй холбогдох үг хэллэгийг франц хэлнээ орчуулах нь ГХСС-ийн “Эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүл.
 1. (2011) Орчин цагийн монгол хэлний халх аман аялгууны I, II үеийн [ö] авиаг туршилт авиазүйн аргаар судалсан дүнгээс, хамтарсан өгүүлэл, ГХСС-ийн “Эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүл, 2011 №356 (15), т.26-32.
 2. (2012) Зарим оноосон хятад нэрийн латин галигийг кириллээр буулгахуй, Оюуны хэлхээ, Мостаэртын монгол судлалын төв, № II (07)
 3. (2014) Туршилт авиазүйн аргыг франц хэлний хичээлд хэрэглэх нь, Гадаад хэлний заах аргазүй, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл N 38, 58-60.
 4. (2014) Эгшиг авиаг туршилт авиазүйн аргаар судлах нь, Acta Mongolica, Institute for Mongolian studies, 15 (411), 129-132.
 5. (2015) Орчин цагийн монгол хэлний [u ʊ], франц хэлний [y u] авианы туршилт авиазүйн судалгаа, МУИС, ШУС, ХУС, Гадаад хэл соёл судлал сэтгүүл, №430 /19/, т. 18-24.
 6. (2015) Acoustic Analysis on the Palatalized Vowels of Modern Mongolian, Advances in Language and Literary Studies, Vol.6 N6 (2015) ISSN 2203-4714, Doi:10.7575/aiac.alls.v.6n.6p.107, URL: http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.6n.6p.107.
 7. (2017) Азийн зарим орны их сургуулийн гадаад хэлний хөтөлбөрт хийсэн дүн шинжилгээ, Европ судлал ЭШБ 2017-01, МУИС.
 8. (2017) The Contribution of Intercultural Approach in Education and in International Relations, Eurasia Cultura Scientific journal of the Foreign Studies Institute of Chung-Ang University, Volume 3-2017, p.15-41.

Зургаа. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ-11

 1. (2008) Монгол хэлний хуульзүйн нэр томъёог франц хэл рүү орчуулах нь, Франц судлал сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ.
 2. (2010) Монгол дахь Франц хэлний сургалтын асуудалд, Зүүн хойд Азийн франц хэлний багш нарын хурал, Тайвань, Тайпэй, 2010.02-04..
 3. (2010) Малын ашиг шим идээ ундааны зүйлийг франц хэл рүү орчуулах нь, Монгол, франц орчуулга сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ, 2010-05-07.
 4. (2012) Acoustic analysis on the short palatalized vowels of Standard Mongolian, Khalkha dialect, The 10th phonetics conference of China, Shanghai. 2012.05.18-20.
 5. (2012) Enseignement du français en Mongolie, Олон улсын франц хэлний багш нарын холбооны хурлын эмхэтгэл, Дурбан, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс, 2012.07.21-24.
 6. (2014) Туршилт авиазүйн аргыг франц хэлний хичээлд хэрэглэх нь, Гадаад хэлний заах аргазүйн эрдэм шинжилгээний хурал, Боловсролын Их сургууль, 2014.
 7. (2014) Эгшиг авиаг туршилт авиазүйн аргаар судлах нь, Institute for Mongolian studies хүрээлэнгээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал, 15 (411), 2014.
 8. (2015) Туршилт авиазүйн аргыг франц хэлний хичээлд хэрэглэх технологи, Гадаад хэлний заах аргазүйн эрдэм шинжилгээний хурал, Боловсролын Их сургууль, 2015.
 9. (2016) Le français, langue d’expression et de créativité en Mongolie, Олон улсын франц хэлний багш нарын холбооны хурал, Льеж, Бельги Улс, 2016.07.14-21.
 10. (2017) Азийн зарим орны их сургуулийн гадаад хэлний хөтөлбөрт хийсэн дүн шинжилгээ, Европ судлал Олон улсын ЭШ-ний хурал, 2017.02.08, Улаанбаатар.
 11. (2017) The contribution of comparative cultural approaches in international relations, The 8th East Asian Conference on Conflict and Harmony in Eurasia in the 21 Century: Dynamics and Aesthetics, June 3-4, 2017, Seoul, Korea.

Долоо. ХЯЛБАРШУУЛСАН БОЛОН СУРТАЛЧИЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. (2017) Орчин цагийн монгол, франц хэлний туршилт авиазүйн судалгаа, Монголын боловсрол-инноваци сэтгүүлийн 2017 оны 1-р дугаар, 26-31. Улаанбаатар.

Найм. ХЯЛБАРШУУЛСАН ӨГҮҮЛЛИЙН ОРЧУУЛГА

 1. Нүүдэлчний үлгэрүүдийн цуврал: Нүүдэлчин одны үлгэр, Дөчин нэгэн хун, 2014, 2017. © монгол-франц орчуулга (Г.Мэнд-Ооёо), Улаанбаатар.

[/read]