Багш ажилтны танилцуулга

 

Утга зохиол 
Г.Галбаяр Доктор (Ph.D), Профессор
Г.Галбаатар Доктор (Sc.D), Зөвлөх профессор
С.Дулам Доктор (Sc.D)
Д.Цэнджав Доктор (Ph.D), Зөвлөх профессор
Г.Нандинбилиг Тэнхимийн эрхлэгч, Профессор
Б.Хишигсүх Доктор (Ph.D), Дэд профессор
Д.Батжаргал  Доктор (Ph.D), Дэд профессор
С.Дашдэжид Доктор (Ph.D), Ахлах багш
Д.Нямдорж Магистр, Багш
Г. Нарантунгалаг Доктор (Ph.D), Багш
Ш.Туяа Магистр, Багш
Урлаг судлал 
Ч.Болдбаатар Доктор (Ph.D), Зөвлөх профессор
А.Одгэрэл Магистр , Зөвлөх ахлах багш
Л.Хэрлэн Доктор (Ph.D), Ахлах багш 
Т.Цэцэгжаргал Магистр, Ахлах багш
Ш.Ариунаа Доктор (Sc.D) , Гэрээт дэд профеесор
П.Даваапил  Магистр, Багш
 А.Цэнд-Аюуш  Магистр, ТТА