Холбогдох сайтууд

https://www.ictp.it/  Онолын физикийн олон улсын төв

http://www.meds.gov.mn/ – Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яам

http://www.ipt.ac.mn/ – Физик технологийн хүрээлэн

http://nrc.num.edu.mn/ – Цөмийн судалгааны төв

http://www.num.edu.mn/ – МУИС-ын вэб

http://news.num.edu.mn/ – МУИС –ийн мэдээ

http://graduate.num.edu.mn/ – Mагистр, Доктор Сургалтын алба

http://mta.num.edu.mn/ – Мэдээллийн технологийн алба

http://library.num.edu.mn/ – МУИС Номын сан

http://catalog.num.edu.mn/ – Koha мэдээллийн систем

https://sisi.num.edu.mn/ – Sisi мэдээллийн систем

http://burtgel.num.edu.mn/ – Бүртгэл