Г.Шилагарди

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Голиминсээ

Нэр: Шилагарди

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: 

Төгссөн сургууль, он:                    

1957 МУИС-ийн Байгалийн ухааны факультетийг физикч

Дэд доктор: 1970 Беларуссын их сургууль

Судалгааны чиглэл: Эх орны нүүрсний физик, химийн шинж чанар ба нүүрстөрөгчийн нанобөөмс агуулсан композиц материалын физик шинж чанарын судалгаа

Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Электроны парасоронзон резонансын спектр судлал PHYS427  
      Молекул физик PHYS102  
      Молекул физик ба термодинамик PHYS105  
      Квант хими CHEM307  
      Цахилгаан соронзон PHYS202  
      Радиоспектроскопи(ЭПР, ЯМР) PHYS423  
Магистрын түвшинд      
           

Буцах