О.Лхагва

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Ойдовын 

Нэр: Лхагва

Эрдмийн зэрэг: ШУ-ны Доктор

И-мэйл: olhagvao@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1961 МУИС-ийн Байгалийн ухааны факультетийг физикч

Дэд доктор: 1971 ЦШНИ-ийн онолын физикийн лаборатори

ШУ-ны доктор: 1995 ЦШНИ-ийн онолын физикийн лаборатори 

Судалгааны чиглэл: Цацраг бөөмс молекул, нано бүтэц биологи, биет ДНХ харилцан үйлчлэлцлийн онолын судалгаа

 Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Лазерын физик PHYS480  
      Тооцоолон бодох физик PHYS385  
      Тооцон бодох физик PHYS384  
      Шугаман бус динамик GEOP402  
Магистрын түвшинд      
      Тооцоололт физик PHYS714  
Докторын түвшинд      
      Нийлмэл системийн загварчлал, симуляци PHYS820  
      Тооцоололт физик PHYS815  
      Шугаман бус динамик, хаос, синергетик PHYS817  
      Орчин үеийн физикийн асуудлууд PHYS804  

Буцах