Г.Очирбат

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Гүсээлээн 

Нэр: Очирбат

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: guseelee_ochirbat@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1959 МУИС-ийн Физик математикийн факультетийг физикч, физикийн багш

Дэд доктор: 1968 Москвагийн УИС

Судалгааны чиглэл: Шугаман бус оптик , шугаман бус орчин дахь гэрлийн долгион

 Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Онолын механик PHYS205  
      Статистик физик PHYS306  
      Термодинамик, Статистик физик PHYS802  
Магистрын түвшинд      
           
           

Буцах