Х.Цоохүү

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Хинаятын 

Нэр: Цоохүү

Эрдмийн зэрэг: ШУ-ны доктор

И-мэйл: tsookhuu@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1974 МУИС-ийн Физик математикийн факультетийг физикч

Дэд доктор: 1982 Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн УИС

ШУ-ны доктор: 1995 Дубнагийн ЦШНИ сургууль

Судалгааны чиглэл: сарнилын процес, мезоатомын физик, нанофизик

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Атомын физик PHYS301  
      Квант механик PHYS305  
      Бүлгийн онол PHYS311  
Докторын түвшинд      
       Квант механик  PHYS801