Д.Улам-Оргих

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Дүгэр

Нэр: Улам-Оргих

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: ulamorgikh@num.edu.mn

Төгссөн сургууль, он:                    

1988 МУИС-ийн Физик математикийн факультетийг физикч

Дэд доктор: 1997 МУИС-ийн Физикийн факультетийг физикч

Доктор: 2002 Японы Осакагийн ИС

Судалгааны чиглэл: Квант механикийн үндэслэл, Квант компьютер ба квант мэдээлэл зүй, квант оптик, шугаман бус оптик, физик боловсрол

 Ажлын туршлага:

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Квант механик PHYS305  
      Квант хими CHEM307  
      Математик-IV MATH211  
      Орчин үеийн физик PHYS216  
      Үйлдвэрлэлийн дадлага INTE300  
      Lunix орчны програмчлал PHYS446  
      Ангийн ажил I GEOL323  
      Квант компьютер PHYS312  
      Квант хими PHYS406  
      Сонгодог физикийн хүндрүүлсэн бодлого PHYS422  
      Физикийн математик аргууд I PHYS207  
Магистрын түвшинд      
      Физикчдэд зориулсан математик аргууд-1  PHYS703  
Докторын  түвшинд      
      ЗТС-ын физик үндэс-II RS/GIS804  
      Квант мэдээлэл зүй ба тооцоолол PHYS819  

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

  1. Ulam-Orgikh, D., Kitagawa, M., “Spin squeezing and decoherence limit in Ramsey spectroscopy”, Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics, Vol. 64 (5), pp. 521061-521066,(2001)

 Буцах