Ж.Ванчинхүү

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Жигмэддорж

Нэр: Ванчинхүү

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл:  

Төгссөн сургууль, он:                    

1990 МУИС-ийн Физик математикийн факультетийг физикч

1996 МУИС-Физикийн факультетийг физикч

Доктор: 2001 БН Турк Улс, ОДТИС, Физикийн салбар

Судалгааны чиглэл: Бөөмжилтийн судалгаа, Тоосонцорт плазм, Лазер плазмын харилцан үйлчлэл, Лазерийн хурдасгуур, Плазмын ерөнхий онол, Ниргэлгийн плазмын судалгаа, Плазм дахь элементар үзэгдлүүд, Тоосонцорт плазм, Сул иончлогдсон плазм, бөөм үүсэх процесс

 Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Мэргэжлийн англи хэл I (Физик-Анхан дунд) PENG210  
      Мэргэжлийн англи хэл II (Физик-Дунд) PENG220  
      Цахилгаан соронзон, оптик PHYS104  
      Плазмын физикийн үндэс PHYS325  
      Оптик PHYS200  
      Цахилгаан соронзны лаборатори PHYS203  
      Цахилгаан соронзон PHYS202  
      Физик (Ерөнхий суурь) PHYS101  
Магистрын түвшинд      
      Физик туршилтын арга зүй PHYS602  
      Плазмын технологийн үндсүүд PHYS710  
      Тооцоололт физик PHYS714  

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

  1. Vanchinkhuu, J., Bilikmen, S., “Wakefield generation in one-dimensional LWFA”, European Physical Journal D, Vol. 14 (3), pp. 367-371, (2001)

Олон улсын хурлын эмхэтгэл

  1. Vanchinkhuu, J., Bilikmen, S., “Wakefield by a short laser pulse”, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, Vol. 4430, pp. 35-43, (2000)

Буцах