Н.Төвжаргал

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Норовсамбуу

Нэр: Төвжаргал

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: tuvjargal@num.edu.mn

Бакалавр: Physics, Electric field induced charge density variations in Berlinite

Магистр:  2006 МУИС ФЭС

Доктор: 2012 МУИС ФЭС

Судалгааны чиглэл: Материал судлал, хатуу биеийн физик

Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Ангийн ажил GEOM401  
      Материалын төрөл түүний хэрэглээ MATS201  
      Механик, молекул физик PHYS101  
      Үйлдвэрлэлийн дадлага INTE300  
      Физик I PHYS111  
      Ангийн ажил I GEOL323  
      Материал судлалын практикум I MATS305  
      Материалын бүтэц, шинж чанар MATS202  
      Хагас дамжуулагчийн физик PHYS303  
      Ерөнхий физик PHYS100  
      Фазын хувиргалтын кинетик, динамик MATS304  
      Юмс үзэгдлийн физик үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS100  
      Материал судлал I MATS201  
      Материал судлал III    
      Материалын цахилгаан соронзон, оптик шинж чанар    
      Функциональ материалууд    
Магистрын түвшинд      
           

 Буцах