С.Мөнхцэцэг

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Самбуу 

Нэр: Мөнхцэцэг

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: munkhtsetseg_s@num.edu.mn

Бакалавр: 2001 МУИС             

Магистр: 2003 МУИС

Доктор: 2007 Беларусийн Улсын Их Сургууль

Судалгааны чиглэл: Байгалийн болон хиймэл нүүрстөрөгч агуулсан материалын электрон парасоронзон резонансын ба нил улаан туяаны судалгаа

Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Атом физик PHYS207  
      Механик, молекул физик PHYS101  
      Мэргэжлийн англи хэл I (Физик-Анхан дунд) PENG210  
      Оптик PHYS200  
      Физик lll PHYS211  
      Мэргэжлийн англи хэл II (Физик-Дунд) PENG220  
      Физик хими MATS311  
      Цахилгаан соронзон, оптик PHYS104  
      Атом, цөмийн физик PHYS205  
      Физик (Ерөнхий суурь) PHYS101  
      Физик CSPH101  
      Молекулын спектр судлал PHY429  
      Инженерийн физик (ХШУИС-ийн суурь) PHYS180  
      Дулааны физик PHYS203  

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

  1. S. Munkhtsetseg, A. V. Khomich, N. A. Poklonskii , J. Davaasambuu, Infrared absorption spectra of coals with different degrees of coalification, Journal of Applied Spectroscopy, Volume 74, Issue 3 , pp 338-343, (2007)
  2. A. V. Khomich, N. A. Poklonskii , N. M. Lapchuk, R. A. Khmel’nitskii, V. A. Dravin, S. Munkhtsetseg, Optical and paramagnetic properties of natural diamonds implanted with hydrogen ions, Journal of Applied Spectroscopy, Volume 74, Issue 4, pp 537-543, (2007)
  3. N. A. Poklonski, N. M. Lapchuk, A. V. Khomich, Lu Fan-Xiu, Tang Wei-Zhong, V. G. Ralchenko, I. I. Vlasov, M. V. Chukichev and Sambuu Munkhtsetseg, Nitrogen-Doped Chemical Vapour Deposited Diamond: a New Material for Room-Temperature Solid State Maser, Chinese Physics Letters, 24(7), pp 2088-2090, (2007)
  4. N. A. Poklonski, S. A. Vyrko, O. N. Poklonskaya, N. M. Lapchuk, S. Munkhtsetseg, Inversion of electron spin resonance signal in coals, Journal of Applied Spectroscopy, Volume 80, Issue 3, pp 366-371, (2013)

Олон улсын хурлын эмхэтгэл

  1. S.Munkhtsetseg, N.M.Lapchuk,  N.A.Poklonski,  N.I.Gorbachuk,  Kh.Tsookhuu,  G.Shilagardi,  N.Tsogbadrakh,  T.M.Lapchuk,  “Advanced Pulse  EPR Study of  Natural  Mongolian Coals” (in  English),  Сборник  научных трудов,  VIМеждународной научной конференции: Материалы и структуры соверменной электроники, Минск, стр. 15 – 19,(2014) (на Электронная Библиотека БГУ) 
  2. S.Munkhtsetseg,  N.M.Lapchuk,  N.A.Poklonski,  N.I.Gorbachuk,  Kh.Tsookhuu,  G.Shilagardi,  N.Tsogbadrakh,A.N.Oleshkevich,  “CW  EPR  Study  of  Natural  Mongolian  Coals”  (in  English),  Сборник  научных  трудов,  VIМеждународной научной конференции: Материалы и структуры соверменной электроники, Минск, стр. 11 – 15,(2014) (на Электронная Библиотека БГУ) 

 Буцах