А.Дулмаа

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Алтангэрэл

Нэр: Дулмаа

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: dulmaa2000@yahoo.com  

Бакалавр: 1997 МУИС, ФЭС, физикч

Магистр: 1999 МУИС, ФЭС, физикч

Судалгааны чиглэл: Кристал төрлийн динамик

Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Заадах хичээлүүд Индекс  
  Киррикюлимийн үндэс II TEAC414  
  Механик, молекул физик PHYS101  
  Мэргэжлийн англи хэл I (Физик-Анхан дунд) PENG210  
  Эрүүл мэндийн боловсрoл HEAL400  
  Байгалийн ухааны дидактик TEAC401  
  Мэргэжлийн англи хэл II (Физик-Дунд) PENG220  
  Одон орон заах арга зүй TEAC417  
  Киррикюлим хөгжил TEAC414  
  Киррикюлимийн үндэс TEAC307  
  Эрүүл мэндийн боловсрoл HEAL400  
  Юмс үзэгдлийн физик үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS100  
  Мэргэжлийн англи хэл I (Физик-Анхан дунд) PENG210  
  Одон орон заах арга зүй TEAC417  
  Физик (Ерөнхий суурь) PHYS101  
  Эрүүл мэндийн боловсрoл HEAL400  
  Юмс үзэгдлийн физик үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS100  
  Киррикюлимийн боловсруулах арга зүй     

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Буцах