Б.Алтанхүү

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Баярсайхан

Нэр: Алтанхүү

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: altankhuu1@yahoo.com  

Бакалавр: 2000 МУИС-ФЭС, физикч

Магистр: 2002 МУИС-ФЭС, Физик үзэгдлийн комьютер загварчлал 

Судалгааны чиглэл: Физик үзэгдлийн компьютер загварчлал

Ажлын туршлага:

Заадаг хичээлүүд:  

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем COMP100  
      Програмчлал COMP201  
      Алгоритм ба програмчлал PROG101  
      Мэргэжлийн англи хэл I (Физик-Анхан дунд) PENG210  
      Мэргэжлийн англи хэл II (Физик-Дунд) PENG220  
      Обьект хандлагат програмчлал PROG201  
      Юмс үзэгдлийн физик үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS100  
      Ерөнхий физик  (ШУС-ийн суурь) PHYS100  
      Мэргэжлийн програмчлал PROG201  
      Тооцон бодох физик PHYS384  

Буцах