Мэдээ, мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал:  1.Багшийн тайланг хэлэлцэх тухай                        2.Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, шинээр томилох тухай                                                                 Багшид чөлөө олгох тухай...

МУИС, ШУС, ХИМИЙН  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ   ИХ СЕМИНАРТ ЭРДЭМТЭН БАГШ, СУДЛААЧ, ОЮУТАН   ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

МУИС, ШУС, ХИМИЙН  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРТ ЭРДЭМТЭН БАГШ, СУДЛААЧ, ОЮУТАН ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

Их семинар батлагдсан хуваарийн дагуу 2019 оны 03-р сарын 14-ний Пүрэв гарагийн 14.40 цагаас 120 тоотод болно.   Семинарт:  ШУҮ-ийн МОНХИМО ХХК-ийн захирал, доктор Д.Дэмбэрэлнямба “Mongolian horse bone calcium supplement: Prevention and treatment of osteopenia and...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Лаборантын ажлын тайланг хэлэлцэх тухай Багшид чөлөө олгох, сунгах тухай Ажилтныг ажлаас чөлөөлөх тухай       4.Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, шинээр томилох тухай Хурлын шийдвэр: Туршилтын 3 сарын хугацаа...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багшид цалингүй чөлөө олгох тухай    Зөвлөх болон гэрээт багшаар ажиллуулах тухай   Цагийн багшаар ажиллуулах тухай  Судалгааны туслах ажиллуулах тухай  Нягтлан бодогч Д.Мөнхтуяагийн ажлын тайланг хэлэлцэх тухай Хурлын шийдвэр: Чөлөө...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:       1. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Багшийг гэрээт профессороор ажиллуулах тухай   Багшийг ахлах багшийн зэрэглэлд ажиллуулах тухай   Багшид чөлөө олгох тухай   Урилгаар багш авч ажиллуулах тухай   Ахмад багшид мөнгөн...

МУИС, ШУС, ХИМИЙН  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ   ИХ СЕМИНАРТ ЭРДЭМТЭН БАГШ, СУДЛААЧ, ОЮУТАН   ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

МУИС, ШУС, ХИМИЙН  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРТ ЭРДЭМТЭН БАГШ, СУДЛААЧ, ОЮУТАН ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

Их семинар батлагдсан хуваарийн дагуу 2019 оны 2-р сарын 14-ний Пүрэв гарагийн 14.40 цагаас 120 тоотод болно.   Семинарт:  ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль, дэд профессор Б.Тунгалагтамир“Effect of Supports on Catalytic Performance of Nickel-based Catalyst...