Мэдээ, мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:         1. Багшийн тайланг хэлэлцэх тухай Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Багшид чөлөө олгох тухай Зочин багшаар ажиллуулах тухай Физикийн тэнхимд лаборантын орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулах  тухай Хурлын...

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  07 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын тухай  Хурлын шийдвэр: 2018-2019 оны хичээлийн жилд Итали хэл, орон судлалын хөтөлбөрийн оюутныг Испани хэл, орон судлал хөтөлбөр рүү нэгтгэхээр хэлэлцэн шийдвэрлэв. Турк хөтөлбөрт элсэлт авахгүй, 1 оюутныг өөр...

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:   1. Багшийг харъяалал шилжүүлэх тухай  2.Тэнхимийн лаборантын ажлын тайланг хэлэлцэх тухай  3. Дадлагажигч багшийн тайланг хэлэлцэх тухай 4. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай 5.Зочин багшаар ажиллуулах тухай 6.Багшид тэтгэмж олгох тухай  7. Нягтлан...

“RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CHEMISTRY” СЭДЭВТ  ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛД УРЬЖ БАЙНА.

“RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CHEMISTRY” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛД УРЬЖ БАЙНА.

“RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CHEMISTRY” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛД УРЬЖ БАЙНА. Монгол Улсын Их Сургуулийн химийн салбарын Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2002 оноос хойш 2 жил тутамд зохион байгуулж ирсэн. 2013 оноос хойш...