МУИС-ийн химийн бодисын нэгдсэн бүртгэлийн систем

Нэвтрэх

Хууль тогтоомж

Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хууль тогтоомжуудыг эндээс үзэж болно.

Хууль »

Ангилал

Химийн хортой болон аюултай бодисын шинэчилсэн ангилал, түүнийг хэрхэн гүйцэтгэх аргачлал болон жагсаалтыг эндээс үзэж болно.

Ангилал »

Заавар

Энэхүү сантай хэрхэн ажиллах, хэрхэн бүртгүүлэх, хэрхэн бодис захиалах, жагсаалттай хэрхэн ажиллах зэргийн видео заавар энд байрлана.

Бичлэг үзэх »