ЗЗХ – Page 2 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2022-11-09

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Байгалийн ухааны салбарын хээрийн дадлагын зардлыг […]
2022-11-02

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Биологийн тэнхимийн лаборант Б.Цэрэнжадамбад эрүүл мэндийн […]
2022-10-19

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Сургалтын хөлсийг цагаар тооцож олгох тухай […]
2022-10-12

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Физикийн тэнхимийн туслах ажилтны орон тоон […]
2022-09-28

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Физикийн тэнхимийн ахлах багш Ж.Дөлгөөн Япон […]
2022-09-14

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Биологийн тэнхимийн Биотехнологийн хөтөлбөрт лаборантын ажлын […]
2022-09-07

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Сонгон шалгаруулалтын дүнгээр тэнцэж Химийн тэнхимийн […]
2022-08-31

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Чөлөөний хугацаа дууссан багш, ажилтныг үргэлжлүүлэн […]