ЗЗХ – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2022-11-23

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 16, 23-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Хос, хавсарга хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах […]
2022-11-16

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 16, 23-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Хос, хавсарга хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах […]
2022-11-09

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Байгалийн ухааны салбарын хээрийн дадлагын зардлыг […]
2022-11-02

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Биологийн тэнхимийн лаборант Б.Цэрэнжадамбад эрүүл мэндийн […]
2022-10-19

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Сургалтын хөлсийг цагаар тооцож олгох тухай […]
2022-10-12

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Физикийн тэнхимийн туслах ажилтны орон тоон […]
2022-09-28

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Физикийн тэнхимийн ахлах багш Ж.Дөлгөөн Япон […]
2022-09-14

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Биологийн тэнхимийн Биотехнологийн хөтөлбөрт лаборантын ажлын […]