ЗЗХ – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2023-03-15

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн  асуудал: Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн эрхлэгч Б.Түвшинтөгсийн […]
2023-03-07

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн  асуудал: Тэнхимийн туслах ажилтны орон тоон дээр […]
2023-03-01

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн  асуудал: Биологийн тэнхимийн Биохимийн хөтөлбөрт лаборантын түр […]
2023-02-15

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 02 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн  асуудал: НУС-ын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Загдсүрэн нь […]
2023-02-08

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 02 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн  асуудал: 2022-2023 оны хаврын улиралд шинэ багш […]
2023-02-01

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 02 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд […]
2023-01-25

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд […]
2023-01-18

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал:  2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд […]