Захирлын мэндчилгээ – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль