Эрдмийн зөвлөл – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2023-04-11

Салбарын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав

Салбарын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав МУИС-ийн […]
2023-04-11

МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлийн жагсаалтыг шинэчлэв

МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлийн жагсаалтыг шинэчлэв МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны […]