Эрдмийн зөвлөл – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2024-04-19

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөлийн […]
2024-02-23

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ.

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ.   Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн […]
2024-02-20

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөлийн […]
2023-12-23

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ

Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2023 оны 12 дугаар […]
2023-11-10

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ

Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2023 оны 11 сарын […]
2023-09-14

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурлын мэдээ

Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2023 оны 9 дүгээр […]
2023-04-11

Салбарын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав

Салбарын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн баримтлах шинжлэх ухааны чиглэлийг батлав МУИС-ийн […]
2023-04-11

МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлийн жагсаалтыг шинэчлэв

МУИС-д бүртгэлтэй дотоодын сэтгүүлийн жагсаалтыг шинэчлэв МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны […]