Хүмүүнлэгийн ухааны салбар – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль