Алсын хараа, эрхэм зорилго – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль