ЗЗХ – Page 3 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2022-08-12

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд […]
2022-08-03

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Л.Наранчимэгийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай Хурлаас гарсан […]
2022-07-04

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Их Британи, Америк судлал, Европ судлалын […]
2022-06-29

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Антропологи, археологийн тэнхимийн ахлах багш Ж.Лхагвадэмчиг […]
2022-06-15

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Биологийн тэнхимийн ахлах багш Т.Сувдмаа 2022.07.04-2022.09.30 […]
2022-06-07

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Ази судлалын тэнхимийн дадлагажигч багш С.Энхчимэг, […]
2022-05-25

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Химийн тэнхимийн лаборант Б.Номин-Эрдэнэ 2022.06.13-ны өдрөөс […]
2022-05-11

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Заяад 1 сарын […]