ЗЗХ – Page 5 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2022-03-09

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Б.Бат Геологи геофизикийн тэнхимд үндсэн дэд […]
2022-02-23

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн өргөтгөсөн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Ази судлалын тэнхимийн дэд профессор […]
2022-02-16

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн өргөтгөсөн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын […]
2022-02-09

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Өөрийнх нь хүсэлтээр Гадаад хэлний төвийн […]
2022-01-20

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайлан: Ази […]
2022-01-12

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Туршилтын хугацаанд ажилласан багш нарын ажлын […]
2021-12-22

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: БУС-ын үйлчилгээний ажилтан Ш.Даарийжав арын гэрийн […]
2021-12-15

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Эдийн засгийн тэнхимээс Ёкохамагийн Улсын Их […]