ЗЗХ – Page 4 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2022-05-04

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 1. Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн дадлагажигч […]
2022-04-27

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Хасагдах нөхцөл үүссэн бакалавр, магистр, докторын […]
2022-04-20

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Химийн тэнхимийн лаборант Б.Номин-Эрдэнийн туршилтын хугацаанд […]
2022-04-13

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Хос, хавсарга хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах тухай […]
2022-04-06

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Геологи геофизикийн тэнхимийн туслах ажилтан М.Номинцэцэгийн […]
2022-03-30

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Б.Батыг Геологи геофизикийн тэнхимд дэд профессорын […]
2022-03-23

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Математикийн тэнхимийн туслах ажилтны ажлын байрны […]
2022-03-16

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Байгаль, Нийгэм, Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын багш […]