ЗЗХ – Page 10 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2021-01-27

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Ази судлалын тэнхимийн багш Б.Аръяажавт цалингүй […]
2021-01-20

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Шинэ багш авах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн […]
2021-01-13

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Дулмаа, […]
2020-12-30

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Математикийн тэнхимийн дэд профессор Н.Ууганбаатарыг […]
2020-12-10

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 11-р сарын 20, 12-р сарын 1,9-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Сэтгүүл зүй, олон нийтийн […]
2020-10-28

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, тэнхимийн […]
2020-10-14

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, томилох […]
2020-09-30

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Багшийг ажлаас чөлөөлж, гэрээт дэд профессороор […]