ЗЗХ – Page 11 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2020-09-16

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багш нарыг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай […]
2020-09-09

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 09 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Багшид буцалтгүй тусламж олгох тухай Багш […]
2020-09-07

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд […]
2020-08-27

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Багш нарын цалингүй чөлөөний хугацааг сунгах […]
2020-06-17

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд […]
2020-06-10

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Наранцэцэгийн чөлөөний хугацааг […]
2020-06-03

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор А.Орхонсэлэнгийн албан […]
2020-05-27

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: ШУС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын […]