ЗЗХ – Page 12 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2020-05-25

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Туршилтын хугацаанд ажилласан багшийн тайланг хэлэлцэх […]
2020-05-06

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Багшид цалинтай чөлөө олгох тухай Математикийн […]
2020-04-20

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Туслах ажилтан түр орон тоон дээр […]
2020-04-02

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал:   Туршилтын хугацаанд ажилласан багшийн тайланг […]
2020-03-26

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл Багшид чөлөө олгох тухай Багш, ажилтныг үргэлжлүүлэн […]
2020-03-19

Хэлэлцсэн асуудал:    Тэнхимийн туслах ажилтны /түр/ орон тоо зарлуулах тухай Багш нарыг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай   Хурлын шийдвэр: Европ […]
2020-03-09

Хэлэлцсэн асуудал:   Багш нарыг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Багшид бүтээлийн чөлөө олгох тухай Пост-доктор ажиллуулах тухай Хурлын шийдвэр: Бүтээлийн чөлөөний хугацаа […]