Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн  асуудал:

 1. Сургалт, хөтөлбөр чанарын баталгаажуулалтын бодлогын газрын БУС-ын хөтөлбөрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюунчимэг эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас 2023.03.21-2023.04.07-ны өдрийг дуустал ажлын 14 хоног чөлөө хүсэх тухай
 2. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Ц.Цэнгэлмаа 2023.03.09-2023.04.09 хүртэл /1 сар/ цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт. Хичээлээ цахимаар орох тухай.
 3. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш А.Өлзийнарангийн 2023.03.27-2023.04.07 хүртэл /10 хоног/ цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт. Хичээлээ цахимаар орох тухай.
 4. Биологийн тэнхимийн Биотехнологийн хөтөлбөрийн лаборант Галиндэвийн Өнөржаргалын туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан хэлэлцүүлэх тухай /2022.09.15-аас ажиллаж байгаа/
 5. Химийн тэнхимийн дэд профессор Галиндэвийн Оюунбилэг Япон улсын Иватэ ИС-ийн ШУ ба инженерийн факультетын лабораторид цэвэр энергийн зориулалттай катализатор гарган авч, шинж чанарыг судлах туршилтын ажил хийж мэргэжил дээшлүүлэхээр явах болсон тул 2023.04.15-2024.04.01 хүртэл цалингүй чөлөө авах тухай
 6. Антропологи, археологийн тэнхимийн туслах ажилтан А Ч.Амарбилэгийн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт /2023.05.01-ээс/
 7. Химийн тэнхимийн лаборант Түмэнбаярын Номин-Эрдэнэ ар гэрийн гачигдлын улмаас 2023.04.01-ээс ажлаас чөлөөлөгдөх тухай /2022.09.08-аас Химийн тэнхимд туршилтын хугацаагаар ажилласан/

Хурлын шийдвэр:

 1. Б.Оюунчимэгт 2023.03.21-2023.04.07-ны өдрийг дуустал 14 хоногийн хугацаагаар цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 2. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Ц.Цэнгэлмаад 03.09-2023.04.09 хүртэл цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 3. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш А.Өлзийнаранд 2023.03.27-2023.04.07 хүртэл 10 хоногийн цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 4. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Биологийн тэнхимийн Биотехнологийн хөтөлбөрийн лаборант Галиндэвийн Өнөржаргалыг 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 5. Химийн тэнхимийн дэд профессор Галиндэвийн Оюунбилэг нь Япон улсын Иватэ Их сургуултд мэргэжил дээшлүүлэхээр явах болсон тул 2023 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар цалингүй чөлөө олгож, Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ХДЖ-ын 7.3.5 дахь заалтын дагуу төлөх;
 6. Өөрийн нь хүсэлтээр Химийн тэнхимийн лаборант Түмэнбаярын Номин-Эрдэнийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс ажлаас бүрмөсөн чөлөөлж, лаборантын орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулах;
 7. Өөрийн нь хүсэлтээр Антропологи, археологийн тэнхимийн туслах ажилтан Чинбатын Амарбилэгийг  2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлаас бүрмөсөн чөлөөлж, тус тэнхимийн туслах ажилтны  орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар тус тус шийдвэрлэв.