Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн  асуудал:

 1. 2022-2023 оны хаврын улиралд хос, хавсарга хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах тухай /БУС,НУС,ХУС/
 2. Физикийн тэнхимийн эрхлэгч Д.Улам-Оргих өөрийн хүсэлтээр тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөх тухай. Дараагийн тэнхимийн эрхлэгчийг сонгох тухай Физикийн тэнхимийн хурлын протокол нэр дэвшүүлсэн багшийн санал хураалтын дүнг танилцуулах тухай
 3. Химийн тэнхимийн эрхлэгч Б.Энхсаруул Япон улсын Цукубагийн AIST хүрээлэнд ИТДБ төслийн ажлаар, Когаз хүрээлэнд судалгааны ажлаар явсан тул 2023.04.10-21 хүртэл цалинтай чөлөө хүсэх тухай
 4. Математикийн тэнхимийн дэд профессор Т.Хулан, ахлах багш С.Цогзолмаа нар Словени улсад зохиогдох Европын охидын математикийн олимпиадад монголын охидын багийг бэлтгэн, ахлагчаар ажиллах тул 2023.04.11-19 хүртэл цалинтай чөлөө хүсэх тухай
 5. Байгалийн ухааны салбарын харьяа Хичээлийн 1-р байрны бохирын үйлчлэгч А.Өлзийхишиг ар гэрийн гачигдлын улмаас 2023 оны 04, 05, 06 дугаар сарын цалингаа урьдчилан авах тухай
 6. Социологи-нийгмийн ажлын тэнхимийн дэд профессор Г.Түмэннаст 2023.03.01-2023.09.01 хүртэл цалингүй чөлөө авах тухай хүсэлт

Хурлын шийдвэр:

 1. Хос хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргасан /БУС-4, НУС-5, ХУС-3/ нэр бүхий 12 оюутныг МУИС-ийн захирлын тушаалаар 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас суралцуулах;.
 2. Хавсарга хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргасан ХУС-ын нэр бүхий 3 оюутныг 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас суралцуулах /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 3. Д.Улам-Оргихын хүсэлтийн дагуу 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлж, П.Мөнхбаатар, дэд профессор Г.Эрдэнэ-Очир нарын нэгийг тэнхимийн эрхлэгчээр томилуулахаар МУИС-ийн захиралд уламжлах;
 4. Химийн тэнхимийн эрхлэгч Б.Энхсаруулд 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-21 хүртэл, Математикийн тэнхимийн дэд профессор Т.Хулан, ахлах багш С.Цогзолмаа нарт 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-19-ний өдрийг хүртэл цалинтай чөлөөг тус тус олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 5. Үйлчлэгч А.Өлзийхишигт МУИС-ийн ХДЖ-ын 4.1.5 дахь заалтыг үндэслэн 1 /нэг/ сарын цалинг урьдчилан олгох;
 6. Өөрийн нь хүсэлтээр Социологи-нийгмийн ажлын тэнхимийн дэд профессор Г.Түмэннастад 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл цалингүй чөлөө олгож, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хувь хүнд өөрт нь хариуцуулахаар тус тус шийдвэрлэв.