ЗЗХ – Page 7 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2021-10-06

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Улс төр судлалын тэнхимийн туслах […]
2021-10-04

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: МУИС-ийн шагнал урамшууллын нийтлэг журмын […]
2021-09-29

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Б.Алтангэрэлийн хүсэлтийг харгалзан үзээд Боловсрол, […]
2021-09-22

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 1. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн дадлагажигч […]
2021-09-15

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 1. Хүмүүнлэгийн ухааны салбарт компьютерын лаборант […]
2021-09-07

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Эдийн засгийн тэнхимийн дэд профессор […]
2021-09-03

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: ХШУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхимийн […]
2021-08-30

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Багшийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн багш […]