Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. Элсэлтийн квотын мэдээлэл
 2. Журмын дагуу хасагдах болзол хангасан бакалавр, магистр, докторант суралцагчдыг сургуулиас чөлөөлөх тухай
 3. Эдийн засгийн тэнхимийн дэд профессор Нинжбатын Ууганбаатарыг гэрээт дэд профессороор ажиллуулах тухай
 4. Эдийн засгийн тэнхимийн багш Санжмятавын Амартүвшинийг ахлах багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах тухай
 5. Химийн тэнхимийн дэд профессор Дашзэвэгийн Рэнцэнмядаг АНУ-ын Western Washington University, Madison, Botson сургуульд судалгаа болон сургалтын хөтөлбөрүүдтэй танилцах, туршлага судлахаар явах болсон тул 2024.06.03-2024.06.14 хүртэл 10 хоногийн цалинтай чөлөө авах тухай
 6. Багшийг албан тушаалын зэрэглэлд шалгаруулах үнэлгээний хорооны дүгнэлт

Хурлын шийдвэр:

 1. Тэнхим болон СХЧБГ-аас ирүүлсэн саналыг үндэслэн суралцагчийг сургуулиас хасах үйл ажиллагааны удирдамжийн дагуу хасагдах болзол хангасан:
  • НУС-ын нэр бүхий бакалаврын 49, магистрын 28, докторын 2 нийт 79 суралцагч,
  • ХУС-ын нэр бүхий бакалаврын 25, магистрын 11, докторын 10 нийт 46 суралцагч,
  • БУС-ын нэр бүхий бакалаврын 63, магистрын 40, докторын 12 нийт 115 суралцагчийг сургуулиас чөлөөлөх;
 1. Эдийн засгийн тэнхимийн дэд профессор Нинжбатын Ууганбаатарыг 2024-2025 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас гэрээт дэд профессороор ажиллуулах;
 2. Эдийн засгийн тэнхимийн багш Санжмятавын Амартүвшин нь ахлах багш албан тушаалын зэрэглэлд ажиллах болзол, шалгуурыг хангасан тул 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс ахлах багшийн зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулах;
 3. Химийн тэнхимийн дэд профессор Дашзэвэгийн Рэнцэнмядагт 2024 оны 06 дугаар сарын 03-14-ний өдрийг хүртэл 10 хоногийн цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/-оор тус тус шийдвэрлэв.