ЗЗХ – Page 8 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль
2021-08-24

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн  2021 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Тэнхимийн эрхлэгчид чөлөө олгох, тэнхимийн […]
2021-08-16

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын […]
2021-07-06

2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Газарзүйн тэнхимийн багш Н.Энхтуяад цалингүй чөлөө олгох тухай […]
2021-06-30

2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал:  Дэд профессорын зэрэглэлд ажиллах багш нарт тавигдах ерөнхий […]
2021-06-23

2021 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн цахим  хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2021-2022 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд магистрант, докторантыг […]
2021-06-14

2021 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн цахим  хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Багшийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн багш нарын асуудал ФШС-ын […]
2021-04-21

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн цахим  хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын […]
2021-04-14

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн цахим  хурлын мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал: Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгчийг томилох […]