Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. Хос, хавсарга хөтөлбөрөөр суралцах тухай хүсэлт
 2. Лазерын судалгааны төвийн лаборант Нацагдоржийн Наранбилэгтийн туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан хэлэлцүүлэх тухай /2023.12.15-аас ажиллаж байгаа/
 3. Биологийн тэнхимийн туслах ажилтны ажлын байранд түр орон тоо зарлах тухай санал
 4. Математикийн тэнхимийн дэд профессор Түмэнбаярын Хулан, ахлах багш Сайзмаагийн Цогзолмаа нар Европын охидын математикийн олимпиадад Монгол улсын багийг ахлан оролцох ажлаар Гүрж улс явсан тул 2024.04.09-2024.04.19-ийг дуустал ажлын 9 хоног цалинтай чөлөө олгох тухай
 5. Түүхийн тэнхимийн ахлах багш Дануугийн Анхбаярын ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт /2024.04.19-ний өдрөөс/

Хурлын шийдвэр:

 1. Хос хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргасан /НУС-5, ХУС-4/ нэр бүхий суралцагчдыг МУИС-ийн захирлын тушаалаар 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас суралцуулах;.
 2. Хавсарга хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргасан /БУС-2, НУС-2, ХУС-9/ нэр бүхий суралцагчдыг 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас суралцуулах /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 3. Туршилтын хугацаа нь дуусаж төв болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Лазерын судалгааны төвийн лаборант Нацагдоржийн Наранбилэгтийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 4. Биологийн тэнхимийн туслах ажилтан Алтангэрэлийн Цэвээний жирэмсний амралттай байх хугацааны ажлын байранд түр орон тоо зарлуулах;
 5. Өөрийн хүсэлт, салбар, тэнхимийн саналыг үндэслэн Түүхийн тэнхимийн ахлах багш Дануугийн Анхбаярыг 2024 оны 04 дүгээр сарын сарын 19-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлж хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгож, Ерөнхий консулаар ажиллах нэг бүрэн эрхийн хугацаанд эндэх ажлын байрыг нь хадгалах нөхцөлтэйгөөр тушаал гаргаж өгнө үү гэсэн саналыг ХХНБГ-т  уламжлах;
 6. Математикийн тэнхимийн дэд профессор Түмэнбаярын Хулан, ахлах багш Сайзмаагийн Цогзолмаа нарт 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс ажлын 9 хоногийн цалинтай чөлөө олгохоор /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/ тус тус шийдвэрлэв.