Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. Физикийн тэнхимийн профессор Намсрайн Цогбадрах Итали улсын Онолын Физикийн Олон Улсын Төв (ICTP)-д хуралд оролцох, судалгааны ажлын үр дүн хэлэлцүүлэхээр явах болсон тул 2024.04.02-2024.04.30 хүртэл ажлын 21 хоног цалинтай чөлөө авах тухай
 2. Физикийн тэнхимийн туслах ажилтан Нямсамбуугийн Ариунтуяа төрсөн охиноо асрах шалтгааны улмаас 2024.03.15-2024.04.15 хүртэл ажлын 21 хоног цалинтай чөлөө авах тухай
 3. Математикийн тэнхимийн туслах ажилтан Жамбазундуйн Мягмарсүрэнгийн туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан хэлэлцүүлэх тухай /2023.11.01-ээс ажиллаж байгаа/
 4. Геологи геофизикийн тэнхимд шинээр лаборант авах тухай /орон тоо нь байгаа/
 5. Сэтгэл судлалын хөтөлбөрийн Ахисан түвшний суралцагчдаар семинарын хичээл заалгаж, ЭШ-ний багц цаг тооцуулах тухай хүсэлт
 6. Удирдах зөвлөлийн төгсөгчдийн төлөөлөлд нэр дэвшүүлэх тухай
 7. Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай

Хурлын шийдвэр

 1. Физикийн тэнхимийн профессор Намсрайн Цогбадрахад 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 30-ны өдрийг хүртэл ажлын 21 хоногийн цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/;
 2. Физикийн тэнхимийн туслах ажилтан Нямсамбуугийн Ариунтуяад 2024 оны 03 сарын 15-аас 2024 оны 04 дүгээр сарын 15 хүртэл ажлын 21 хоногийн цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/;
 3. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Математикийн тэнхимийн туслах ажилтан Жамбазундуйн Мягмарсүрэнг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 4. Геологи, геофизикийн тэнхимийн саналыг үндэслэн лаборантын 1 орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулах;
 5. Тэнхимийн санал, холбогдох тайлбар баримтыг үндэслэн Сэтгэл судлалын хөтөлбөрийн Ахисан түвшний нэр бүхий 8 суралцагчаар семинарын хичээлийг заалгаж, ЭШ-ний багц цагийг тооцох шийдвэрийг АТС-д хүргүүлэх;
 6. Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах 3 салбарын дэд захирлаар ахлуулж, тэнхимийн эрхлэгчид оролцсон ажлын хэсэг байгуулахаар тус тус шийдвэрлэв.