Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

  1. МУИС Сорилго 2024 өдөрлөг, олимпиадын тухай мэдээлэл
  2. Газарзүйн тэнхимийн туслах ажилтан Рагчаагийн Гантулгын туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан хэлэлцүүлэх тухай /2023.12.13-аас ажиллаж байгаа/
  3. Монгол Улсын Их Сургууль, ОХУ-ын Эрхүүгийн Үндэсний Судалгааны, Техникийн Их Сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг, Монгол Улсын Их Сургууль, ОХУ-ын Эрхүүгийн Үндэсний Судалгааны Техникийн Их Сургууль хоорондын эрдмийн солилцооны гэрээ байгуулах асуудал

Хурлын шийдвэр

  1. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Газарзүйн тэнхимийн туслах ажилтан Рагчаагийн Гантулгыг 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
  2. МУИС, Эрхүүгийн үндэсний судалгааны, техникийн их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг болон гэрээ байгуулах саналыг дэмжиж, Ректорын ажлын албанд хүргүүлэхээр тус тус шийдвэрлэв.