Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийнхурлын мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 

 1. Биологийн тэнхимийн эрхлэгч Лхагвын Ариунцэцэгийн тэнхимийн эрхлэгчийн ажлын тайлангийн үнэлгээ танилцуулах
 2. Физикийн тэнхимийн профессор Цогтгэрэлийн Гантөмөрийн туршилтын хугацаанд ажилласан ажлын тайлан хэлэлцүүлэх тухай
 3. Биологийн тэнхимийн туслах ажилтан Алтангэрэлийн Цэвээний жирэмсний амралтын хугацаанд тус тэнхимийн лаборант Даваагийн Давааням, Алтангэрэлийн Ундруул нарыг 2024.05.13-2024.07.16 хүртэл 40%-аар хавсруулан ажиллуулах тухай
 4. Биологийн тэнхимийн лаборант Галиндэвийн Өнөржаргал АНУ-ын Case Western Reserve University-ийн докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан явах болсон тул 2024.05.27-ны өдрөөс ажлаас чөлөөлөх тухай, лаборант Батбаатарын Цэрэндуламыг 2024.05.27-2024.07.16 хүртэл 40%-аар хавсруулан ажиллуулах тухай
 5. Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн туслах ажилтан Эрдэнэцэцэгийн Эмүжин ар гэрийн шалтгаанаар цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах боломжгүй болсон тул 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт. ИБАС-ын тэнхимд туслах ажилтан шинээр зарлуулах тухай.
 6. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Нарантуяагийн Гантуяа эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоонд хамрагдах шалтгааны улмаас 2024.05.05-2024.06.05 хүртэл 1 сар цалинтай чөлөө хүсэх тухай /зах.туш 2023.12.28-ны өдрийн Б/827 дугаар тушаалаар 2024.02.05-2024.05.05 хүртэл 3 сар цалингүй чөлөө авсан. БНСУ-ын Кумо технологийн ИС-д зочин багшаар ажилласан/
 7. БУС-ын үйлчилгээний ажилтнаар туршилтын хугацаагаар ажиллаж хугацаа дууссан Хорхойн Цэндийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
 8. БУС-ын үйлчилгээний ажилтан Энхтөрийн Лхагвыг 2024.05.01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлөх тухай

Хурлын шийдвэр:

 1. Биологийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор Лхагвын Ариунцэцэг тэнхимийн эрхлэгчээр ажилласан хугацааны тайлангаа хэлэлцүүлж хангалттай хэмээн дүгнэгдсэн тул 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2 жил үргэлжлүүлэн ажиллуулах;
 2. Туршилтын хугацаа нь дуусаж тэнхим болон захиргааны зөвлөлийн хурлаар тайлангаа хэлэлцүүлсэн Физикийн тэнхимийн профессор Цогтгэрэлийн Гантөмөрийг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс жинхлүүлэн ажиллуулах;
 3. Биологийн тэнхимийн лаборант Даваагийн Давааням, Алтангэрэлийн Ундруул нарт тус тэнхимийн туслах ажилтны үүргийг 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2024 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл хавсран гүйцэтгүүлж, ХДЖ-ын 22.7 дахь заалтын дагуу үндсэн цалингийн 40% нэмэгдэл хөлс олгуулах;
 4. Биологийн тэнхимийн Галиндэвийн Өнөржаргалыг 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох;
 5. Биологийн тэнхимийн биохимийн хөтөлбөрийн лаборант Батбаатарын Цэрэндуламд биотехнологийн хөтөлбөрийн лаборантын үүргийг 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2024 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл хавсран гүйцэтгүүлж, ХДЖ-ын 22.7 дахь заалтын дагуу үндсэн цалингийн 40% нэмэгдэл хөлс олгуулах;
 6. Өөрийн нь хүсэлтээр Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн туслах ажилтан Эрдэнэцэцэгийн Эмүжинг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгон туслах ажилтны ажлын байранд орон тоо зарлуулах;
 7. Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Нарантуяагийн Гантуяад 2024 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг хүртэл ажлын 23 хоногийн цалинтай чөлөө олгох /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 8. БУС-ын үйлчилгээний ажилтнаар туршилтын хугацаагаар ажиллаж хугацаа дууссан Хорхойн Цэндийг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 9. БУС-ын үйлчилгээний ажилтан Энхтөрийн Лхагвыг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгохоор /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/
 10. БУС, НУС, ХУС-ын бичиг хэргийн ажилтан А.Нандинцэцэг, Т.Лхамсүрэн, Т.Одонтунгалаг нарт харьяалагдах багш, ажилтны тооноос хамааруулж, ур чадварын нэмэгдэл олгох саналыг ХХНБГ-т уламжлахаар шийдвэрлэв.